welkom, een introductie

’’Voor een kunstenaar blijft de dialoog met de natuur een essentiële voorwaarde. De kunstenaar is mens, is zelf natuur en onderdeel van de natuur in de natuurlijke ruimte.’’ -Citaat van Paul Klee.

Yvonne is een professioneel beeldend kunstenaar sinds 2009. Zij woont en werkt in Amstelveen.
In 1990, toen 30 jaar, is zij 5 jaar een avondstudie bij De Wackers Academie gaan volgen. Na het oriëntatiejaar heeft zij voor de richting schilderkunst gekozen. Haar ontwikkeling in het schilderen volgde later, eerst werd  zoon Kylian geboren in 1997. In 2002 rondde zij de Grafische opleiding, Desk Top Publishing af aan het Grafisch Lyceum te Amsterdam.

In 2006 is zij gaan schilderen in het atelier van Noor Geurts en onder haar begeleiding  is Yvonne ’s handschrift  ontwikkeld.   In 2009 volgden na ballotages, de inschrijving bij het CBK in Noord-Holland en het lidmaatschap bij de Vereniging Amstellandkunst (VAK), vereniging voor professionele kunstenaars. Sindsdien heeft zij regelmatig geëxposeerd.

Sinds de start van het kunstenaarschap vindt zij haar inspiratie in de natuur: de schoonheid van het landschap, organische vormen, structuren en het vergankelijke.  Zij zoekt het schetsmatige en de transparantie in het schilderen zelf. Met een gekozen element gaat zij vanuit de ‘herinnering’ vrij en onderzoekend te werk. Zij laat zich leiden door vorm en kleur totdat het beeld voor haar helder wordt. Haar werken balanceren op het figuratieve-abstracte.

Toeval speelde ook een rol in haar werk en leidde tot een andere kunstvorm: collages mixed media. Deze composities bestaan uit ‘bijzonder papier’ dat aan fysische en organische processen heeft blootgestaan, voornamelijk door slakken. Momenteel, na twee jaar van absentie, is dit weer in ontwikkeling.